Kolme

Historia firmy:

Spółka cywilna KOLME powstała jesienią 1992 roku. Od początku istnienia do dnia dzisiejszego firma stanowi własność prywatną, opartą w 100% na kapitale polskim. W roku swojego powstania spółka uzyskała koncesję i rozpoczęła prowadzenie hurtowni weterynaryjnej. Hurtownia zlokalizowana jest w Warszawie. Jako pierwsza rozpoczeła w pełni profesjonalną obsługę klientów, dostarczając własnym transportem towar pod wskazany adres, w czasie nie przekraczającym 48 godzin. O jakości naszych usług najlepiej świadczy stale wzrastająca liczba klientów. Zwiększa się także teren naszego działania. Obok lecznic warszawskich, docieramy do coraz większej liczby lekarzy z regionu centralnej Polski. Pociąga to za sobą konieczność rozwoju taboru samochodowego oraz stwarza możliwości tworzenia nowych stanowisk pracy. Rozwój firmy wymusza także zwiększenie powierzchni zarówno magazynowej jak i biurowej. Z tego względu już trzykrotnie zmienialiśmy lokalizację. Zawsze jednak związani jesteśmy z warszawskim Mokotowem. Od 2002 roku firma, zgodnie z obowiązującym prawem, uległa przekształceniu w spółkę jawną.

   W pierwszych latach działalności asortyment handlowy hurtowni był ograniczony i obejmował głównie leki weterynaryjne przeznaczone dla małych zwierząt, a także środki sanitarne, artykuły medyczne (w tym nici chirurgiczne) oraz drobny sprzęt medyczny. Zawsze jednak obsługiwaliśmy również lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach weterynarii, w tym w leczeniu drobiu, gołębi, koni oraz zwierząt gospodarskich. W 1997 roku uzyskaliśmy koncesję na obrót środkami psychotropowymi stosowanymi w weterynarii. Z czasem, nasza oferta została powiększona również o karmy, zarówno lecznicze jak i bytowe, dla psów i kotów. Od 1998 roku prowadzimy Hurtownię Farmaceutyczną EMLOK. Jej zadaniem jest zaopatrywanie naszych klientów i lekarzy weterynarii w leki zarejestrowane do stosowania u ludzi. W ten sposób nasza oferta stała się pełna. Lekarz weterynarii znajdzie w niej wszystko, co jest mu niezbędne w jego codziennej praktyce, zarówno z małymi jak i dużymi zwierzętami.

   Wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku weterynaryjnym w Polsce, pozwala nam również współpracować z firmami farmaceutycznymi w procesie wprowadzania na polski rynek nowych produktów. W 1995 po raz pierwszy zakończyliśmy procedurę rejestracyjną w Polsce dwu preparatów weterynaryjnych i od tego czasu nasza współpraca z firmami farmaceutycznymi stale się rozwija.